KOMBINOVANI TOPLOVODNI KOTAO tip K-B

200-1800kW

Opis

Specijalni toplovodni kotlovi tipa K na čvrsto gorivo namenjeni su za grejanje industrijskih, poslovnih i stambenih objekata. Koriste se za sisteme toplovodnog grejanja sa temperaturnim režimom 110/90℃ i maksimalnim radnim pritiskom 3.5bar.

Konstrukcija ovih kotlova predstavlja savremenu varijantu tropromajnih kotlova u kojima se postiže kvalitetno sagorevanje visokog stepena korisnosti preko 0,75 na čvrsto gorivo i preko 0,88 na tečno gorivo i gas. Sistem vrata, revizionih otvora i dimnjače obezbeđuje lak pristup unutrašnjosti kotla radi čišćenja ili eventualnog remonta. Gornja vrata na čeonoj strani služe za skretanje gasova iz druge u treću promaju i omogućavaju prilaz za čišćenje cevi. Kroz srednja vrata vrši se ručno ubacivanje uglja u ložište i montaža gorionika, u slučaju korišćenja tečnog ili gasovitog goriva. Donja vrata služe za čišćenje pepela a ujedno predstavljaju klapnu regulatora promaje.

Ovi kotlovi se lože ogrevnim drvetom i većinom vrsta ugljeva različitih granulacija. Nominalna snaga deklarisana je za kvalitetan mrki ugalj. Na poseban zahtev kupca isporučuje se dodatna oprema za prelazak na tečno ili gasovito gorivo. Komplet sadrži: Posebna vrata sa otvorom za gorinik, opeku za oblaganje ložišta, vrata pepeljare i automatiku za kontrolu rada gorionika. Prelazak sa jedne na drugu vrstu goriva je jednostavno i ne zahteva puno vremena. Čelična zavarena konstrukcija ovih kotlova je od kvalitetnog lima, ložište i površine za razmenu toplote su pažljivo proračunate i konstruisane, kotao je spolja dobro izolovan, što rezultira dugom veku trajanja i visokom stepenu iskorišćenja energije.

kb

podviskbc bw

D.O.O.“PODVIS KBC“  
Knjaževac, D. Radosavljevića 148
 +381 (0)19 731 002 (003)
 +381 (0)19 731 415
 podvis@sezampro.rs
 info@podviskbc.rs


Generalni zastupnik NATURELA automatike za gorionike i kotlove na pelet

naturela

CECE
© 2016 Podvis KBC d.o.o. Sva prava na sadržaj zadržana. | Made by EastStarGroup