TOPLOVODNI KOTAO tip Vulkan i Vulkan plus

100-2000kW

Opis

 

 

Kombinovani kotao Vulkan se koristi za sagorevanje komadnog goriva ( drvo, ugalj, briket...)
kao i drvenog peleta granulacije do 10 mm.
Prilikom sagorevanja komadnog goriva kotao radi sa nominalnom snagom.
Dobra osobina je što se tom prilikom koristi prirodna promaja dimnjaka bez ikakvih
dodatnih dimnih ventilatora.
Kod Vulkana deo ložišta za sagorevanje drvenog peleta je fizički odvojeno od ložišta za
sagorevanje komadnog goriva, tako da ne umanjuje veličinu ložišta. Ložište ne može biti
oštećeno prilikom korišćenja komadnog goriva, ni fizički ni temperaturno. Ložište za sagorevanje
drvenog peleta je vodom hlađeno i obloženo betonom što omogućava nesmetano
sagorevanje drvenog peleta.
Potpaljivanje i sagorevanje drvenog peleta vrši se pomoću elektro grejača i dva ventilatora
(primarnog i sekundarnog) koji uduvavaju vazduh, tako da nije neophodan dimni ventilator ali se
ipak preporučuje ciklon radi filtriranja tvrdih čestica iz dimnih gasova radi zaštite životne sredine.
Deo ložišta za sagorevanje drvenog peleta lako se održava zahvaljujući bočnim vratima.
Između gornjeg pužnog transportera (koji uzima biomasu iz dozirnog koša) i donjeg
pužnog transportera (koji unosi biomasu u ložište) nalazi se dozer koji sprečava
povraćaj plamena u dozirni koš.
Razlika između Vulkana i Vulkana plus je u tome, što se u ložištu Vulkana za sagorevanje drvenog
peleta nalaze odlivci od sivog liva, dok se kod Vulkana plus u ložištu za sagorevanje biomase
nalaze pokretne kaskade (rešetke).
Kombinovani kotao Vulkan plus se koristi za sagorevanje komadnog goriva (drvo, ugalj, briket...)
kao i biomase granulacije do 10 mm (agro pelet, koštice višnje, šljive, breskve, sekanca
vlažnosti do 40 %.
Kvalitetan rad kombinovanog kotla Vulkana i Vulkana plus na drveni pelet i biomasu prati i reguliše
automatika koja na osnovu ulaznih podataka (temperatura vode, sobne temperature) šalje
komandu izvršnim elementima ( ventilatoru, pužnom transporteru kao i elektro grejaču) i samim
tim obezbeđuje kvalitetno sagorevanje i bolji rad kotla.
Vulan i Vulkan plus

podviskbc bw

D.O.O.“PODVIS KBC“  
Knjaževac, D. Radosavljevića 148
 +381 (0)19 731 002 (003)
 +381 (0)19 731 415
 podvis@sezampro.rs
 info@podviskbc.rs


Generalni zastupnik NATURELA automatike za gorionike i kotlove na pelet

naturela

CECE
© 2016 Podvis KBC d.o.o. Sva prava na sadržaj zadržana. | Made by EastStarGroup